Hertog Aalbrechtweg 1, Alkmaar 1823 DL

Indicatieprijs € 1.900.000 k.k. Type bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het betreft het PostNL pand aan de Hertog Aalbrechtweg 1 te Alkmaar, momenteel nog in gebruik als businesspoint en postsorteercentrum. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie L nummer 899, groot 57 are en 90 centiare.
Objectomschrijving Het pand heeft een bruto vloeroppervlak van 3.535 m2 verdeeld over 2 bouwlagen op een hoekkavel van 5.790 m2. Er zijn ruime mogelijkheden voor parkeren en laden en lossen. Het object ligt naast het NS station Alkmaar Noord. Tevens is er een groot openbaar parkeerterrein (gratis) voor alle omliggende bedrijven.

Ligging en bereikbaarheid Er is een ontsluiting aan de doorgaande weg N508 welke de verbinding maakt met het centrum van Alkmaar en Heerhugowaard. De A9 richting Zaandam en Amsterdam is goed en eenvoudig te bereiken binnen 30 minuten vanaf het Bedrijventerrein.

Erfdienstbaarheden Er zijn bij verkoper geen erfdienstbaarheden bekend. Koper dient e.e.a. zelf te verifiëren.
Bouwjaar 1988

Aanvaarding Aanvaarding in overleg.

Levering Het registergoed wordt geleverd met een nader overeen te komen beperkte terughuurperiode met PostNL, tegen een marktconforme huurprijs voor het huidige gebruik. Hiervoor zal een (terug)huurovereenkomst worden opgesteld tussen PostNL en de opvolgend eigenaar.

Bestemming Huidige bestemmingsplan Hoornsvaart heeft als bestemming : Maatschappelijke doeleinden, artikel 5 van de planvoorschriften (bestemd voor maatschappelijke dienstverlening alsmede voor sociale en culturele voorzieningen. Maximum bebouwingspercentage t.o.v. bouwvlak = 80% Het vigerende bestemming dateert uit de jaren 70. Er wordt op dit moment gewerkt aan het vernieuwen van het bestemmingsplan. In een gesprek met de gemeente hebben zij aangegeven dat het nieuwe bestemmingsplan een conserverend karakter zal hebben. De gemeente wil meewerken aan een bestemmingswijziging wanneer deze zich toespitst op Maatschappelijk, Kantoor en Bedrijven. De mogelijke invulling zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een bedrijfsverzamelgebouw, kinderdagopvang, een school, of een sportvoorziening. De gemeente sluit detailhandel en woningbouw op deze locatie uit.

Herontwikkeling Bij een eventuele herontwikkeling zal de gemeente alleen willen meewerken wanneer deze bestaat uit bedrijven, kantoor of een maatschappelijke functie. Koper dient e.e.a. zelf te verifieren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate B.V.

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Peter van Hien

Peter van Hien
Telefoon:
088-86 87 893
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
peter.van.hien@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL