Cornelis Keijzerlaan 36, Anna Paulowna 1761 CJ

Indicatieprijs € 495.000,- kosten koper Type bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het bestelkantoor is centraal gelegen in de woonwijk op 5 minuten loopafstand van het winkelcentrum van Anna Paulowna. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend, gemeente Anna Paulowna
Sectie L, perceel 3358
Groot 13 are 70 centiare
Objectomschrijving Het bedrijfsgebouw bestaat uit 1 bouwlaag en is voorzien van een achterterrein. Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt 499 m2. Het perceel is volledig eigendom en heeft een oppervlak van 1.370 m2.

Ligging en bereikbaarheid Het object is gunstig gelegen met aan één zijde een brede waterpartij. In de achter het pand gelegen bedrijfspanden (van 1 respectievelijk 2 bouwlagen) is een fysiotherapeutische praktijk gehuisvest. Aan de voorzijde van het pand ligt een villawijk, en aan weerszijde ruim opgezette infrastructuur met daarachter eengezinswoningen. De locatie is goed bereikbaar vanaf de invalswegen (de N 249 en Molenvaart) van Anna Paulowna, en op loopafstand van het winkelcentrum.

Erfdienstbaarheden Er zijn geen bijzondere of bezwarende erfdienstbaarheden.
Bouwjaar De grond is aangekocht in 1977. De bouw heeft eveneens plaats gevonden in 1977.

Aanvaarding Aanvaarding in nader overleg.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming De bestemming is openbare dienstverlenende doeleinden, volgens het vigerende bestemmingsplan. Het gehele kavel mag bebouwd worden. De gemeente is in principe bereid haar medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van zorgwoningen, of zorggerelateerde activiteiten.

Herontwikkeling Naast de genoemde mogelijkheid tot zorgwoningen, kan gedacht worden aan de ontwikkeling van een praktijk in de zorg met praktijkwoning. Mogelijk is in overleg met de gemeente de ontwikkeling van woon-werk units op dit perceel te realiseren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend. Koper dient één en ander zelf te verifiëren.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate BV

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate BV (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

PostNL Real Estate
Telefoon:
088-86 87 881
Fax:
--
E-mail:
info.realestate@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL