Christiaan Geurtsweg 9, Apeldoorn 7335 JV

Indicatieprijs € 3.200.000,- k.k. Type bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het bestelkantoor gelegen aan de Europaweg, de zuidoostelijke verbindingsweg van de stadsring naar het Centrum, en de Christiaan Geurtsweg 9 te Apeldoorn. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, Sectie L, nr 9486, Oppervlakte 8.750 m2
Objectomschrijving Het bedrijfspand bestaat uit een bestellersruimte met kantoren op de begane grond, groot 3.461 m2, en kantoor- en techniekruimten op de 1e verdieping met een oppervlak van 1.270 m2 b.v.o. Aan de zijkant bevindt zich een overdekte laad- en losgedeelte van 213 m2. Het voor- en zijterrein bevatten voldoende parkeerruimte, ca 31 respectievelijk 68 parkeerplaatsen.

Ligging en bereikbaarheid Het bedrijfspand is gunstig gelegen aan de doorgaande route (N304) naar het centrum van de stad en goed bereikbaar via de Christiaan Geurtsweg, alsmede vanaf de Europaweg. De directe omgeving bestaat uit woningen, woon-werk en binnenstedelijke bedrijfslocaties.

Erfdienstbaarheden Er zijn geen bijzondere en/of bezwarende erfdienstbaarheden bekend.
Bouwjaar Omstreeks 1987.

Aanvaarding In nader overleg.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Voglens het bestemmingsplan Bouwhof/De Heeze van 7 juni 2007 is de bestemming “bedrijfsdoeleinden” B2k, milieucategorie 2, kantoren. De toegestane bouwhoogte bedraagt (goothoogte/hoogte in meters) 8/11 respectievelijk 6/9 m.

Herontwikkeling Door de ligging zijn diverse herontwikkelingen mogelijk. Zowel woningbouw als bedrijfsdoeleinden kunnen op deze locatie ontwikkeld worden. Met name bijzondere woningbouwontwikkelingen (alleenstaanden, starters en zorgwoningen) als combinaties van wonen en werken. Tevens is door de goede ontsluiting en de parkeermogelijkheden, een commerciële ontwikkeling een goede mogelijkheid. De geïnteresseerde dient voor eventuele herontwikkelingsmogelijkheden contact op te nemen met de gemeente.

Milieuaspecten De bodem en het grondwater zijn iets vervuild, echter de aard en de mate hiervan geven geen aanleiding voor gezondheids- en verspreidingsrisico’s. Op basis van de huidige wetgeving en inzichten is milieutechnisch geen bezwaar tegen de overdracht en eventuele woningbouw. Bij ontgravingen voor onderkelderingen dient wel rekening te worden gehouden met de vastgestelde grondwaterverontreiniging. Het verkennend bodemonderzoek kan op verzoek worden toegezonden. Voor zover bekend is het de verkoper niet bekend dat asbesthoudende materialen in of aan het bedrijfspand zijn verwerkt. Koper dient hieromtrent eventueel zelf onderzoek te laten verrichten.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate Development B.V.

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate Development B.V. (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

PostNL Real Estate
Telefoon:
088-86 87 881
Fax:
--
E-mail:
info.realestate@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL