Ettenstraat 11, Beilen 9411 KT

Indicatieprijs € 895.000,- k.k. Type bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het perceel grond met postsorteercentrum, plaatselijk bekend als Ettenstraat 11 en 11a te Beilen. Kadastrale aanduiding Gemeente Beilen sectie M nummer 1592
Groot 1.176 m²
Objectomschrijving Het postsorteercentrum is gelegen in het centrum van Beilen en meet ± 697 m² BVO. Op eigen terrein is plaats voor ± 10 parkeerplaatsen.

Ligging en bereikbaarheid De vestiging Beilen ligt midden in het centrum tegenover het gemeentehuis en op loopafstand van het winkelgebied. Het winkelbestand varieert van Bakker Bart tot en met Hema en plaatselijke ondernemers.
Het dorp ligt tussen de spoorlijn Groningen - Zwolle, de autosnelweg de A28, de provinciale weg N381 en het natuurgebied Terhorsterzand. Aan de oostrand van het dorp ligt het NS-station Beilen.

Erfdienstbaarheden De volgende bijzondere bepalingen zijn verkoper bekend:
• ten behoeve van perceel sectie M nummer 251 als heersend erf en ten laste van gedeelte perceel sectie M nummer 1166 als lijdend erf is gevestigd een erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan naar de Hekstraat, uit te oefenen op de minst bezwarende wijze over een meest zuidelijke strook ter breedte van 3 meter van het lijdend erf.
Koper dient een en ander zelf te verifiëren.
Bouwjaar 1970

Aanvaarding In nader overleg.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Het bestemmingsplan genaamd Beilen Centrum is van kracht (vastgesteld raadsbesluit d.d. 30-06-1988 + goedgekeurd Gedeputeerde Staten d.d. 1-11-1988) waarbij de huidige bestemming Overheidsvoorzieningen is.
De huidige bestemmingsvoorschriften geven onder andere weer:
• Aangewezen zijn bestemd voor openbare gebouwen zoals raadhuis, politiebureau, brandweer, postkantoor e.d.
• Dienstwoning toegestaan ≤ 500 m³ met goothoogte 6 meter
• Goothoogte ≤ 4,5 m², bouwhoogte ≤ 7,5 m²
Koper dient een en ander zelf te verifiëren.

Herontwikkeling Na overleg met de gemeente is gebleken dat er momenteel plannen worden gevormd om het centrum te willen transformeren tot een aantrekkelijk woonwinkelgebied. De gemeente heeft aangegeven open te staan om met een nieuwe eigenaar/gebruiker in gesprek te gaan om een passende toekomstige invulling voor deze locatie te vinden.
Daar de locatie zich leent voor herontwikkeling is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar mogelijke invullingen van de locatie. Uiteraard zal er een planologische procedure noodzakelijk zijn. Wij verwijzen u naar de in de bijlage toegevoegde scenario’s, welke een beeld vormen van een mogelijke invulling.
Koper dient een en ander zelf te verifiëren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend. Koper dient een en ander zelf te verifiëren.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate B.V.

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Peter van Hien

Peter van Hien
Telefoon:
088-86 87 893
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
peter.van.hien@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL