Meidoornstraat 2, Bergambacht 2861 VH

Indicatieprijs € 490.000,-- k.k. Type kantoor-/bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het post- en bestelkantoor, ondergrond, parkeerterrein en erf gelegen aan de Meidoornstraat 2 te Bergambacht. Kadastrale aanduiding Gemeente Bergambacht Sectie A, nummer 8271 Groot: 6 are en 14 centiare
Objectomschrijving De betreffende locatie (bouwjaar circa 1989) ligt aan de rand van een woonwijk aan de rand van het centrum van Bergambacht (circa 10.000 inwoners) naast een school aan een doorgaande weg. De locatie is een mooie zichtlocatie. Het voormalige postkantoor en huidige postsorteercentrum/postbussen zijn op de begane grond (250 m2 BVO) gevestigd. Het buitenterrein is vooral als fietsenstalling en parkeerterrein in gebruik (circa 5 pp mogelijk).
Het betreft hier een mogelijke herontwikkelingslocatie, waarbij onder voorwaarden gedacht kan worden aan enkele (werk)woningen of kantoorruimte met parkeren op eigen terrein (architecten studie is aanwezig). Koper dient zelf e.e.a. te verifiëren.

Ligging en bereikbaarheid Het object is gelegen op een mooie zichtlocatie aan de rand van het centrum van Bergambacht. De bereikbaarheid is goed met parkeren op eigen terrein en in de nabijheid.

Erfdienstbaarheden Geen erfdienstbaarheden bekend bij verkoper.
Bouwjaar 1989

Aanvaarding In overleg.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Het perceel heeft de bestemming maatschappelijke doeleinden. De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden (art 11) zijn o.a. bestemd voor: bibliotheken, openbare dienstverlening, gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzalen, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen, welzijnsvoorzieningen en verenigingsleven; De maximale bouw –en goothoogte is 7 meter en het bebouwingspercentage van het bouwvlak is maximaal 50%. E.e.a. dient door koper(s) zelf bij gemeente geverifieerd te worden.

Herontwikkeling Er zijn mogelijkheden onder andere naar aanleiding van het bestemmingsplan en gesprekken met gemeente om via een herontwikkeling woningen/kantoren te realiseren. Koper dient zelf e.e.a. te verifiëren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate B.V.

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Philippe Knobbe

Philippe Knobbe
Telefoon:
06-518 164 95
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
philippe.knobbe@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL