Wildforstlaan 2, Epe 8162 ER

Indicatieprijs € 2.325.000,- k.k. Type Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het post- en bestelkantoor, ondergrond, parkeerterrein en erf gelegen aan de Wilforstlaan 2 te Epe. Objectomschrijving Het post en bestelkantoor, gebouwd in ca. 1964 ligt aan de noordzijde van het centrum van Epe. Het gebouw (1409 m² BVO) bestaat uit een gedeeltelijke onderkeldering, begane grond en een gedeeltelijke verdieping. Het pand ligt op een zeer ruime kavel van bijna 4.000 m² in een lommerrijke (woon) omgeving. Aan de voorzijde van het pand ligt een kleinschalig parkje. Om de locatie heen zijn grondgebonden woningen gesitueerd, die momenteel een deel van de tuin van het postgebouw in gebruik hebben tot wederopzegging.

Kadastrale aanduiding Gemeente: Epe en Oene
Sectie: U, nummer 7449
Grootte: 39 a 51 ca
Ligging en bereikbaarheid Deze locatie ligt dichtbij de doorgaande weg (Quickbornlaan/Hoofdstraat) en is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken. Aan de voorzijde van het pand zijn openbare parkeerplaatsen en op het PostNL terrein is eveneens ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Erfdienstbaarheden Recht van overpad en kabellegging voor Energiebedrijf naar Wildforstlaan.
Bouwjaar Het pand dateert uit ca. 1964.

Aanvaarding In overleg.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Het vigerende bestemmingsplan heet “Centrum Epe” en is goedgekeurd door de gemeenteraad in 1982. Dit plan geeft aan de onderliggende gronden de bestemming bijzondere doeleinden.

Herontwikkeling Gelet op de locatie zijn diverse herontwikkelingsmogelijkheden denkbaar (kantoren en wonen bijvoorbeeld). Partijen dienen e.e.a. zelf bij de gemeente te verifiëren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate BV

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate BV (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Philippe Knobbe

Philippe Knobbe
Telefoon:
06-518 164 95
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
philippe.knobbe@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL