Stationslaan 2, Goor 7471 AP

Indicatieprijs € 700.000,- k.k. Type bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het post- en bestellerskantoor gelegen aan de Stationslaan 2, centraal gelegen in Goor. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend Gemeente Goor
Sectie C, nr 5354 groot 1.406 m2 (eigendom PostNL Real Estate)
Sectie C, nr 2188 groot 544 m2. (erfpachtgrond van NS Vastgoed B.V.)
Objectomschrijving

Het bedrijfsgebouw bestaat uit 2 bouwlagen, totaal 1.229 m2 b.v.o.

Parkeergelegenheid op eigen terrein, een fietsenstalling van ca. 45 m2 en inrit en overdekt laad- en losgedeelte.Ligging en bereikbaarheid Het object is gelegen aan het kruispunt van de Stationslaan en de Spoorstraat, direct tegenover het NS station van Goor. Aan de rand van de dorpskern, goed bereikbaar vanaf de doorgaande wegen, met voldoende parkeergelegenheid aan de overzijde van de Spoorstraat.

Erfdienstbaarheden Voor het perceel C 5354 gelden geen bijzondere of bewarende erfdienstbaarheden. Voor het perceel C 2188 is een erfpachtovereenkomst afgesloten met de Nederlandse Spoorwegen als erfverpachter, deze is afgekocht tot en met 31 juli 2028. Alvorens het object wordt verkocht zal het perceel C 2188 door PostNL Real Estate in (bloot) eigendom zijn verworven.
Bouwjaar Bouwjaar omstreeks 1979.

Aanvaarding In nader overleg.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Het vigerend bestemmingsplan geeft voor de percelen de bestemming Centrumdoeleinden aan en zijn bestemd voor; detailhandel en dienstverlenende bedrijven, kantoren, wonen (en eventueel aan huis verbonden beroep) uitsluitend op de eerste en volgende verdiepingen, manifestaties, kermissen en evenementen en openbare nutsvoorzieningen.

Herontwikkeling Herontwikkeling is mogelijk. In nader overleg met de gemeente zal de mogelijkheid omtrent wijziging van het bestemmingsplan besproken dienen te worden. Woningbouw die aansluit op het naastgelegen appartementencomplex en de woningen aan de Spoorstraat is een kansrijke herontwikkelingsmogelijkheid, eventueel voorzien van een commerciële ruimte op de begane grond.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate BV

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Philippe Knobbe

Philippe Knobbe
Telefoon:
06-518 164 95
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
philippe.knobbe@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL