De Huesmolen 223, Hoorn 1625 HW

Indicatieprijs € 4.000.000,00 k.k. (herontwikkelingswaarde) Type kantoor-/bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale aanduiding Gemeente Hoorn, sectie F, nummer 4814, groot 29 are en 19 ca
Ligging en bereikbaarheid Het object is gelegen in het winkelcentrum “Huesmolen” in “Risdam Zuid”. Het object is goed bereikbaar en ontsloten via doorgaande wegen. Voorzieningen als winkels en openbaar vervoer bevinden zich op loopafstand. Het object is gelegen binnen de bebouwde kom en de bereikbaarheid per auto, trein en openbaar vervoer is goed.

Erfdienstbaarheden Geen
Bouwjaar Circa 1980

Aanvaarding In nader overleg.

Levering Het registergoed wordt in lege en ontruimde staat geleverd (eventueel onder continuering van huidig leegstandsbeheer).

Bestemming Het object valt binnen het vigerende bestemmingsplan “De Huesmolen”. De bestemming van het object luidt “Bijzondere doeleinden klasse E met bijbehorende erven, artikel 9 van de voorschriften”. Deze geven aan: Postkantoor. Huidige maximale bebouwingspercentage is 55% en de huidig maximaal toegestane hoogte is 10 meter.

Herontwikkeling De gemeente Hoorn heeft aangegeven onder voorwaarden haar medewerking te willen verlenen aan een revitalisering van het winkelcentrum. Voor de PostNL-locatie wordt gedacht aan retail op de begane grond en appartementen op de verdieping. Maximale bouwhoogte is 3 à 4 bouwlagen. Ook wordt de herontwikkelingsmogelijkheden van het winkelcentrum “De Huesmolen” beschreven in de nota “HOORN HOGER OP!” van de gemeente Hoorn.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate Development BV

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

PostNL Real Estate

PostNL Real Estate
Telefoon:
088-86 87 881
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
info.realestate@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL