Noorderhoofdstraat 10, Krommenie 1561 AV

Indicatieprijs € 1.250.000,- k.k. Type kantoor-/bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het bestelkantoor met aangebouwde laad- en losruimte, fietsenstalling en opslagruimte, alsmede de onder- en bijgelegen grond en verdere aan- en toebehoren. Informatie
VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD


Kadastrale aanduiding Gemeente Krommenie
Sectie B
Nummer 8334
Groot 1.920 m²
Erfdienstbaarheden/kettingbeding In 1905 is op het perceel het vercervituut gevestigd dat in het verkochte nimmer eene herberg, tapperij, koffie- of bierhuis, melksalon of iets dergelijks mag worden gevestigd. Ten gunste van het perceel 5482 (Noorderhoofd-straat 2) is een recht van voetpad gevestigd van en naar de Noorderhoofdstraat over een breedte van één meter vijftig centimeter gemeten uit de noordermuur en ter lengte van zes meter zestig gemeten vanuit de voorgevel. Tevens is het recht gevestigd van het hebben en onderhouden van een toegangsdeur in de noordgevel van het pand op perceel 5482.
Publiekrechtelijke beperkingen Inzake dit perceel bestaat een besluit als bedoeld in artikel 55 wet bodembescherming.

Ligging en bereikbaarheid Het object is gelegen in het centrum van Krommenie aan de Noorderhoofdstraat en heeft aan drie zijden woningen en/of winkels. Aan de achterzijde grenst de kavel aan het bedrijventerrein “Krommenie Oost”.

Bouwjaar 1985.

Aanvaarding In nader overleg.

Levering Het registergoed wordt geleverd met een nader overeen te komen beperkte terughuurperiode met PostNL, tegen een marktconforme huurprijs voor het huidige gebruik. Hiervoor zal een (terug)huurovereenkomst worden opgesteld tussen PostNL en de opvolgend eigenaar.

Bestemming Bij de gemeente Krommenie valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan "Krommenie Oost", met de bestemming "Centrum-voorzieningen". Zie plankaart en bijbehorende omschrijving. Koper dient e.e.a. evenwel zelf te verifiëren.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate Development BV.

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate BV (inclusief anti-speculatiebeding en winstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Philippe Knobbe

Philippe Knobbe
Telefoon:
06-518 164 95
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
philippe.knobbe@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL