Stadhuisplein 51, Lelystad 8232 ZZ

Indicatieprijs € 3.500.000,- k.k. Type Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad. Kadastrale aanduiding Gemeente: Lelystad
Sectie M, nummer 3270
Perceelgrootte 23 a en 99 ca.
Objectomschrijving Het object bestaat uit drie bouwlagen en is prominent gelegen (A locatie) in hét winkelgebied van Lelystad pal voor het stadhuis. Het pand, ca. 3200 m² is als volgt ingedeeld, de begane grond (winkelfunctie), de eerste verdieping (bedrijfsruimte) en de tweede verdieping (bedrijfsrestaurant en kantoren). Het ruime achterterrein (omheind) is in gebruik als parkeerterrein en los en laadplaats.

Ligging en bereikbaarheid Het object is zowel met openbaar als met eigen vervoer goed bereikbaar, het trein en busstation liggen op ca 300 meter verwijderd.

Erfpacht De kavel is door de gemeente Lelystad op 31 maart 1982 voor onbepaalde tijd in erfpacht uitgegeven aan Koninklijke PostNL B.V.

Bouwjaar 1983

Aanvaarding In overleg.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Conform het vigerende bestemmingsplan Lelystad Gordiaan is de bestemming Bijzondere doeleinden. De bestemming houdt in dat het perceel bestemd is voor het realiseren van een postkantoor, politiebureau, showroom, sporthallen alsmede voor religieuze, educatieve en sociale doeleinden. Gelet echter op de belendende panden wordt verwacht dat de bestemming ruimer gehanteerd mag worden. Gelet op de staat en de ligging van het object is de verwachting dat de meest optimale bestemmingswijziging detailhandel, winkelruimte met kantoor/woningen zal zijn.

Herontwikkeling De locatie leent zich voor herontwikkeling naar detailhandel en of een combinatie van winkels en daarboven kantoren /wonen. Het ontwikkelbedrijf van de gemeente heeft aangegeven onder voorwaarden te willen meewerken aan een bestemmingswijziging. Koper dient e.e.a. zelf te verifieren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate Development BV
Goedkeuring van de Gemeente Lelystad

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate BV (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Philippe Knobbe

Philippe Knobbe
Telefoon:
06-518 164 95
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
philippe.knobbe@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL