Van Rosenburgweg 110, Nijmegen 6537 TM

Indicatieprijs € 2.350.000,- k.k. Type kantoor-/bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het postsorteer en bestelkantoor, ondergrond, parkeerterrein en erf gelegen aan de Van Rosenburgweg 110 te Nijmegen. Object Het object ligt aan de rand van bedrijventerrein Brabantse Poort aan een doorgaande weg waar o.a. Breezan, Praxis en Boels zijn gevestigd. Het betreft een mooie zichtlocatie in Nijmegen (circa 163.000 inwoners). Het pand bestaat uit 2 bouwlagen, waarbij de 2e laag (circa 428 m2) voornamelijk bestaat uit kantoorruimte. Het postsorteercentrum en postbussen (2.474 m2) zijn op de begane grond gevestigd. Het zeer grote buitenterrein is vooral als fietsenstalling en parkeerterrein in gebruik en biedt mogelijk plaats aan circa 200 parkeerplaatsen.

Kadastrale aanduiding Gemeente Neerbosch
Sectie E nummer 2536
Groot: 1 hectare en 6 are
Objectomschrijving Het pand is gebouwd omstreeks 1995 en heeft ruime uitbreidingsmogelijkheden zowel op de begane grond als op verschillende verdiepingen. De huidige oppervlakte is ca. 2.474 m2 en aan de zijkant en voorzijde van het pand zijn zeer goede parkeer-, laad- en losmogelijkheden. Het pand verkeert in goede staat.

Ligging en bereikbaarheid Het object is gelegen op een mooie zichtlocatie aan de rand van bedrijventerrein Brabantse Poort. De bereikbaarheid is goed met parkeren op zowel eigen terrein als in de nabijheid.

Erfdienstbaarheden, opstalrecht en/of andere zakelijke rechten Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b. van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van N.V. Nederlandse Gasunie; het perceel is belast met een opstalrecht ten behoeve van N.V. Nuon Infra Oost tot het stellen en in eigendom hebben, onderhouden, vernieuwen en controleren van kabels en leidingen ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening. Koper dient zelf e.e.a. te verifiëren.
Bouwjaar 1995

Aanvaarding In overleg.

Levering Het registergoed wordt geleverd met een nader overeen te komen beperkte terughuurperiode met PostNL, tegen een marktconforme huurprijs voor het huidige gebruik. Hiervoor zal een (terug)huurovereenkomst worden opgesteld tussen PostNL en de opvolgend eigenaar.

Bestemming Het perceel heeft als bestemming bedrijfsdoeleinden. De gronden die zijn aangewezen voor "Bedrijfsdoeleinden B" zijn bestemd voor de oprichting van bebouwing ten behoeve van bedrijven. Er mag 75% van het perceel bebouwd worden met een maximale bouwhoogte van 11 meter. E.e.a. dient door koper(s) zelf bij gemeente geverifieerd te worden.

Herontwikkeling Er zijn binnen het huidige bestemmingsplan reeds mogelijkheden om via een herontwikkeling extra ruimte te realiseren. Koper dient zelf e.e.a. te verifiëren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate B.V.

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Peter van Hien

Peter van Hien
Telefoon:
088-86 87 893
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
peter.van.hien@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL