Langestraat 5, Oldenzaal 7571 AK

Indicatieprijs € 2.300.000 k.k. (herontwikkelingswaarde) Type Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het object is gelegen aan de Langestraat 5 te Oldenzaal, nabij het winkelcentrum de Vijfhoek en het nieuwe winkelcentrum de Driehoek. Kadastrale aanduiding Gemeente Oldenzaal, Sectie B, nummer 723, groot 18 are en 38 centiare
Objectomschrijving Het betreft een L-vormig gebouw uit de jaren zeventig met een gedeeltelijke opbouw op de eerste en tweede verdieping. Het pand doet dienst als postsorteer - en distributeurcentrum, en heeft aan de oostzijde van het pand een verhard terrein waar ruime mogelijkheden zijn voor laden, lossen en parkeren.

Ligging en bereikbaarheid Het pand is gelegen in het centrum van Oldenzaal nabij het winkelcentrum de Vijfhoek en het nieuwe winkelcentrum de Driehoek. Het heeft een grote parkeerplaats voor de deur voor bezoekers aan het winkelcentrum. Het pand is goed bereikbaar.

Erfdienstbaarheden Er zijn verkoper geen erfdienstbaarheden bekend.
Bouwjaar Het pand dateert uit 1975.

Aanvaarding In overleg.


Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming De huidige bestemming is:
a) bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b)een postbedrijf; met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

Herontwikkeling Het pand leent zich uitstekend voor her ontwikkeling. De Stedenbouwkundige van de gemeente heeft in een gesprek aangegeven dat de voorkeur van de gemeente uitgaat naar grondgebonden woningen. Koper dient deze informatie zelf bij de gemeente te verifiëren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate B.V.

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

PostNL Real Estate

PostNL Real Estate
Telefoon:
088-86 87 881
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
info.realestate@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL