Tilburyplein 46, Purmerend 1445 NE

Indicatieprijs € 650.000,-- k.k. Type kantoor-/bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Vrijstaand bedrijfsgebouw met ondergrond en buitenterrein gelegen aan het Tilburyplein 46 te Purmerend. Kadastrale aanduiding Gemeente Purmerend
Sectie A, nummer 1098
Groot 18 a 63 ca
Objectomschrijving Het betreft een vrijstaand bedrijfsgebouw gelegen op een grote kavel in een woonwijk. Het gebouw heeft dienst gedaan als postkantoor en postsorteercentrum en bestaat uit totaal ca. 849 m² BVO. De indeling bestaat uit een entree naar het voormalig postkantoor, een postsorteergedeelte, diverse kantoorkamers en bergingen, een kantine en een laad/los ruimte. Op het eigen buitenterrein staat een fietsenberging en er zijn mogelijkheden voor ca. 19 parkeerplaatsen.

Ligging en bereikbaarheid Het object is gelegen in woonwijk De Purmer Noord. De entree van het gebouw is gelegen aan het Tilburyplein. Aan dit plein zijn diverse voorzieningen, zoals een snackbar, speeltoestellen voor kinderen en ruime parkeermogelijkheden. Het buitenterrein is bereikbaar via de Jachtwagenstraat. Het object is zowel per auto als per openbaar vervoer goed te bereiken. Er is een bushalte aan het plein met diverse verbindingen richting Amsterdam.

Bouwjaar 1985

Erfdienstbaarheden Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend.
Erfpacht Het eigendom is belast met een voortdurend recht van erfpacht welke is ingegaan op 24 september 1985 en waarvan de canon is afgekocht tot en met 23 september 2035.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Binnen het vigerende bestemmingsplan heeft het object de bestemming "Gemengde Doeleinden Ill".
Er is inmiddels een ontwerpbestemmingsplan “De Purmer 2016” en deze heeft op 26 februari 2016 ter inzage gelegen waarin de grond is aangewezen als bestemming Gemengd – 2. De periode voor het indienden van zienswijzen is verstreken.
De voor Gemengd – 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• Dienstverlening;
• Maatschappelijke voorzieningen;
• Kantoor;
• Bedrijven uit ten hoogste categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
De maximale bouwhoogte is 6 tot 8 meter.

Herontwikkeling Partijen dienen zelf bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden tot herontwikkeling.

Aanvaarding In overleg.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate Development BV

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Philippe Knobbe

Philippe Knobbe
Telefoon:
06-518 164 95
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
philippe.knobbe@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL