Stationsstraat 5, Waddinxveen 2741 HN

Indicatieprijs € 1.200.000 k.k. (herontwikkelingswaarde) Type kantoor-/bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het pand is gelegen aan de Stationsstraat 5 te Waddinxveen. Het betreft een post- sorteercentrum met business point. Het heeft aan de voorzijde een beperkte mogelijkheid om te parkeren. Aan de achterzijde bevindt zich een verhard terrein voor parkeren, laden en lossen. Kadastrale aanduiding Gemeente Waddinxveen, Sectie D, nummer 2765 en 2766, groot 17 are 44 centiare.
(Nummer 2764, groot 1 are 87 centiare behoort niet tot het verkochte, dit perceelnummer is in eigendom van de gemeente Waddinxveen).
Objectomschrijving Het pand is 1.041 m2 BVO en 871 m2 VVO verdeeld over 2 bouwlagen. Het business point en een postsorteerruimte op de begane grond, en sociale voorzieningen en kantoren op de verdieping.

Ligging en bereikbaarheid De locatie wordt begrensd door de Stationsstraat, de Jan Dorrekenskade-Oost (waaronder de Eben-Haëzerschool), de toekomstige Spoorstraat en het RGL-station Waddinxveen. Aan de zuidkant komt het nieuwe centrum van Waddinxveen te liggen met aansluitend de ontwikkeling van de zogenaamde Houtexlocatie. Het nieuwe centrum bestaat uit een combinatie van detailhandel en woningbouw (incl. bijbehorende voorzieningen zoals parkeren). De ontwikkeling van de Houtexlocatie betreft een inbreidingslocatie waar vierennegentig woningen gebouwd gaan worden. Bij zowel het nieuwe centrum als de Houtexlocatie staat in de architectonische uitwerking een gevarieerd straatbeeld centraal door het toepassen van meerdere kapvormen en het tot uiting laten komen van de individuele grondgebonden woningen. Aan de zijde van het Burgemeester Warnaarplantsoen (ter hoogte van de Houtexlocatie) komt een langzaam-verkeersverbinding in noord-zuidrichting te liggen. Op termijn ligt hier een kans om het nieuwe centrum te verbinden met het Passagegebied en het zorgcomplex Souburgh. De Stationsstraat heeft een ander karakter. Deze bestaat overwegend uit twee-onder-éénkappers in een heldere ruimtelijke structuur. De twee-onder-éénkappers staan met de lengterichting langs de straat met de entree gericht op de straat. De locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Erfdienstbaarheden Er zijn verkoper geen erfdienstbaarheden bekend; wel zijn van toepassing de bijzondere bepalingen uit de titel van aankomst t.b.v. de Nederlandse Spoorwegen.
Bouwjaar Het pand dateert uit 1988.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Het bestemmingsplan is opgedeeld in twee stukken, een deel van het pand valt in het eerste deel van het bestemmingsplan en het andere deel valt in een ander bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dateert uit 1953 en geeft een bestemming aan van bedrijven.

Herontwikkeling Gezien de datering van het bestemmingsplan lijkt het gewenst een nieuw bestemmingsplan vast te (laten) stellen. De gemeente heeft in gesprekken indicatief aangegeven mee te willen werken aan een verandering van het bestemmingsplan. De gemeente heeft daarvoor een notitie geschreven die mede betrekking heeft op de locatie van PostNL Real Estate.
In deze notitie staan een aantal randvoorwaarden, deze luiden als volgt:
•Het woningtype bestaat uit grondgebonden woningen.
•Duidelijke hoofdgevel(s) aan de spoorzijde.
•Bebouwing volgt de richting van de bebouwing in de Stationsstraat / Jan Dorrekenskade-Oost.
•Bebouwing staat binnen het verlengde van de rooilijnen van de bebouwing in de Stationstraat en de Jan-Dorrekenskade-kade Oost.
•Neem in het plan een langzaam-verkeersverbinding op in het verlengde van het wandelpad langs de Houtexlocatie / Burgemeester Warnaarplantsoen met de Stationsstraat.
•Voor de uitwerking langs de Stationstraat vormen de huidige kenmerken in de Stationsstraat de basis (d.w.z. korrelgrootte bebouwing, nokrichting, rooilijn, detaillering, materiaalgebruik).
•Duidelijke gevelbeëindiging (overwegend) door middel van een kap.
•Nok- en bouwhoogtes: aan de zijde van de toekomstige Spoorstraat een goothoogte van maximaal 7 meter en een nokhoogte van maximaal 11 meter.
Bovengenoemde notie van de ambtenaren is indicatief en hierop dient nog wel bestuurlijk akkoord verkregen te worden.
De herontwikkeling en het volume van de ontwikkeling is mede gemaakt op basis van de punten die de gemeente aangeeft.
Koper dient één en ander zelf bij gemeente te verifiëren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate BV

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

Philippe Knobbe

Philippe Knobbe
Telefoon:
06-518 164 95
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
philippe.knobbe@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL