Plantsoen 42, Wageningen 6701 AS

Indicatieprijs € 1.300.000,- k.k. (herontwikkelingswaarde) Type Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het post- en bestelkantoor, gelegen op een prominente plek in het centrum van Wageningen (deels) gebouwd in twee lagen met een afsluitbaar binnenterrein. Kadastrale aanduiding Gemeente Wageningen, Sectie I
Nummer 3173
Groot 13 a en 53 ca
Objectomschrijving Het post- en bestelkantoor dateert van 1983 en bevindt zich in het centrum van Wageningen tegenover de schouwburg en tegen het winkelgebied aan. Het bestaat uit een begane grond (gedeeltelijk voorzien van een kelder) en een gedeeltelijke verdieping. De totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 1768 m². De locatie leent zich met name voor een herontwikkeling naar de functies winkelen, wonen en kantoor.

Ligging en bereikbaarheid De ligging evenals de bereikbaarheid van het post- en bestelkantoor is goed.

Erfdienstbaarheden Zie onderdeel erfdienstbaarheden in deze objectinformatie. De huur van het trafohuisje is door PostNL per 31 december 2011 opgezegd.
Bouwjaar 1983

Aanvaarding In overleg.

Levering Het post- en bestelkantoor wordt leeg en vrij van huur opgeleverd.

Bestemming Bestemmingsplan Stadcentrum 2003, dit plan geeft aan de onderhavige gronden de bestemmingen “centrumdoeleinden II en III”. Dit houdt in dat onder meer detailhandel, ambachtelijke bedrijvigheid, culturele bedrijvigheid en wonen tot de mogelijkheden behoren.

Herontwikkeling De gemeente heeft aangegeven onder voorwaarden mee te willen werken aan een bestemmingsplanwijziging. Koper dient e.e.a. zelf bij de gemeente te verifiëren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend. Gezien het bouwjaar is de aanwezigheid van asbest niet uit te sluiten.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate Development BV

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate BV (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

PostNL Real Estate

PostNL Real Estate
Telefoon:
088-86 87 881
Fax:
088-86 87 883
E-mail:
info.realestate@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL