Clematisstraat 2, Wezep 8091 VJ

Indicatieprijs € 750.000,-- k.k. Type kantoor-/bedrijfsruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het winkelcentrum “Meidoornplein”. Centraal gelegen in de dorpskern. Goed bereikbaar via de (hoofd)wegen. Uitstekende zichtlocatie! Objectomschrijving Het pand is eind jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd in opdracht van het Staatsbedrijf der PTT.
De totale oppervlakte van het gebouw is circa 258 m² BVO en is als volgt verdeeld:
- (voormalig) postkantoor, circa 96 m² BVO
- bestellersgedeelte, circa 162m² BVO
Voor een overzicht van de indeling verwijzen wij naar de plattegrondtekening, deze is opgenomen in de bijlagen.

Kadastrale aanduiding Gemeente Oldebroek
Sectie M
Nummer 4879
Groot 7 are 40 centiare (740 m²)
Ligging en bereikbaarheid Gelegen op een centrale locatie in de dorpskern van Wezep, op goede (winkel) stand, met in de directe omgeving voornamelijk winkelpanden (zowel detailhandel als retail). Het object beschikt over een ruime, omheinde binnenplaats met parkeergelegenheid op eigen terrein (circa 480 m²).

Erfdienstbaarheden Er zijn bij verkoper geen bijzondere en/of bezwarende erfdienstbaarheden bekend.
Bouwjaar Ca. 1987.

Aanvaarding In nader overleg.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Bij de gemeente Oldebroek valt het onderhavige onroerend goed thans in het bestemmingsplan “Wezep-Centrum”. De bestemming volgens het vigerend bestemmingsplan is centrumdoeleinden. Hieronder valt onder andere:detailhandel, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke doeleinden en kantoren. De opgesomde bestemmingen kunnen mogelijk worden gecombineerd met wonen (op de verdiepingen). De gemeente Oldebroek heeft sinds circa 2001 een centrumplan in ontwerp, echter dit is niet definitief vastgesteld. Momenteel wordt door de gemeente de financiële haalbaarheid onderzocht. Koper dient deze informatie zelf bij de gemeente Oldebroek te verifiëren.
Tevens is de Structuurvisie 2030 gemeente Oldebroek, vastgesteld in 2003, van toepassing.

Herontwikkeling De locatie biedt diverse mogelijkheden voor herontwikkeling. De gemeente Oldebroek is bezig met de voorbereidingen om het gebied rond winkelcentrum “Meidoornplein” te revitaliseren. De wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan moet nog in gang worden gezet.
Volgens het vigerend bestemmingsplan, vastgesteld in 2001, valt de locatie in centrumdoeleinden als hiervoor omschreven. Hierin wordt een maximaal bebouwingspercentage van 50% voor geschreven. De maximale goothoogte bedraagt 4,5 meter boven maaiveld en de maximale bouwhoogte bedraagt 8 meter. Koper dient deze informatie zelf bij de gemeente Oldebroek te verifiëren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend. Echter over het al dan niet aanwezig zijn hiervan wordt door verkoper geen enkele garantie gegeven.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate BV.

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate (inclusief anti-speculatiebeding en volumewinstdelingsclausule). Deze kan op verzoek, in PDF-formaat, per e-mail worden toegezonden.

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

PostNL Real Estate
Telefoon:
088-86 87 881
Fax:
--
E-mail:
info.realestate@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL