Loggersplein 3, Wieringerwerf 1771 CE

Indicatieprijs € 700.000,- kosten koper (op basis van herontwikkeling) Type kantoor-/woonruimte Speciaal pand Herontwikkelingsproject Object Het (voormalig) postkantoor met bovenwoning en achterterrein, gelegen aan het Loggersplein. Centraal gelegen tegenover het gemeentehuis, grenzend aan het winkelcentrum. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Kadastrale aanduiding Grond geheel eigendom, oppervlak 7 a 85 ca
Kadastrale gemeente Wieringermeer
Sectie I nr 1400
Objectomschrijving Het complex bestaat uit op de begane grond: de postkantoor- en postbussenruimte alsmede bestellersruimte totaal ca. 315 m2 bvo, een bovenwoning op de 1e en 2e verdieping van ca. 140 m2 bvo, en een gedeeltelijk overkapte achterplaats van ca. 420 m2 met zij- en achteruitgang.

Ligging en bereikbaarheid Het pand is centraal gelegen, naast de bibliotheek en in de nabijheid van winkels en tegenover het gemeentehuis. Naast het pand, aan de Ir. Ovingestraat, ligt een parkachtige omgeving met daarin kleinschalige woningblokken (per blok 4 kleine woningen) gesitueerd. De gemeente werkt aan plannen om het park met de woningblokken te betrekken in een herstructurering waarbij het gehele park met woningen wordt bebouwd.

Erfdienstbaarheden Er zijn verkoper geen bezwarende of beperkingen bekend ten aanzien van erfdienstbaarheden of inschrijvingen.
Bouwjaar Omstreeks 1974

Aanvaarding Aanvaarding in overleg.

Levering Het registergoed wordt geheel vrij van huur en gebruik en in de huidige staat geleverd.

Bestemming Het vigerend bestemmingsplan Wieringerwerf 2009, geeft aan dat het perceel gelegen is in een gebied bestemd als ”Centrum”. Dit houdt in dat woningen, winkels, kantoren, dienstverlening, bedrijven in categorie 1 en 2 e.d. toegestaan zijn. De toegestane hoogte, goothoogte, dakhelling en inhoud van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan het bestaande. Echter B&W kunnen ontheffing verlenen voor het geheel bebouwen van het kadastrale perceel, mits er geen onevenredige aantasting plaats vindt. Koper dient e.e.a. zelf te verifiëren.

Herontwikkeling Ten noordoosten van de locatie zijn uitbreidingsplannen van het Zorgcentrum Lelypark. Ten oosten van de locatie zijn plannen om het park met ouderenwoningen te herontwikkelen tot geheel woningbouwgebied. Hierdoor ontstaan bredere mogelijkheden voor het gebruik en uitbreiding van het perceel Loggersplein 3. Dit kan ondermeer bebouwd worden met winkels/dienstverlening op de begane grond en mogelijk woningen op de verdieping(en). Koper dient e.e.a. zelf te verifiëren.

Milieuaspecten Bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest zijn bij verkoper niet bekend. Koper dient één en ander zelf te informeren.

Voorbehoud Goedkeuring van de directie van PostNL Real Estate BV

Koopovereenkomst Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate BV (inclusief anti-speculatiebeding en volume-winstdelingsclausule).

PDF Download
Download

Download projectinformatie
in PDF formaat

PostNL Real Estate
Telefoon:
088-86 87 881
Fax:
--
E-mail:
info.realestate@postnl.nl

N.B. Deze informatie wordt uitsluitend vrijblijvend aan meerdere geïnteresseerden aangeboden en is uitsluitend bedoeld voor het uitlokken van een reactie. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod of aanbieding wordt PostNL Real Estate niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na overeenstemming over alle uitgangspunten en derhalve ook op ondergeschikte punten en na akkoord van de directie van PostNL Real Estate.

PostNL